Opiekunka dziecięcaSzkoła jest w trakcie likwidacji, nie prowadzimy naboru.

Opiekunka dziecięca


 

NAUKA TRWA 2 LATA, 4 SEMESTRY

Zajęcia odbywają się w trybie stacjonarnym: soboty i niedziele. Organizacja nauki w szkole umożliwia zdobycie dyplomu bez ograniczeń wieku, bez konieczności posiadania matury, przerywania dotychczasowego zatrudnienia przez słuchaczy. Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia szkoły policealnej, a po zdaniu egzaminu państwowego potwierdzającego kwalifikacje zawodowe tytuł opiekunki dziecięcej z kwalifikacją Z.11 Świadczenie usług opiekuńczych i wspomagających rozwój dziecka wpisanego do rejestru zawodów medycznych oraz europass w języku angielskim, który stwarza możliwość pracy i nauki w Europie.
Egzamin potwierdzający kwalifikację Z.11 odbywa się pod koniec drugiego roku.

Kwalifikacje: Z.11. Świadczenie usług opiekuńczych i wspomagających rozwój dziecka

Słuchacz po ukończeniu szkoły dzięki zdobytej wiedzy teoretycznej i praktycznej będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • planowania i organizowania pracy opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej;
 • pielęgnowania dziecka zdrowego, chorego i niepełnosprawnego;
 • prowadzenia działań wychowawczych i edukacyjnych wspomagających rozwój psychomotoryczny dziecka;
 • promowania zdrowia i prowadzenia działań profilaktycznych;
 • udzielania pomocy w stanach zagrożenia zdrowotnego dziecka.

Perspektywy zatrudnienia:

 • Żłobki
 • Przedszkola
 • Domy małego dziecka
 • Dziecięce oddziały szpitalne
 • Placówki opiekuńczo-wychowawcze
 • W charakterze au-pair w krajach UE
 • Interwencyjne placówki opiekuńcze
 • Rodzinne domy dziecka
 • Pogotowia opiekuńcze
 • Domy dziecka
 • Sanatoria

NOWE MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA PO WEJŚCIU W ŻYCIE "USTAWY ŻŁOBKOWEJ":

 • OPIEKUN W ŻŁOBKU LUB W KLUBIE DZIECIĘCYM
 • DZIENNY OPIEKUN


PLAN NAUCZANIA

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

 • Zarys anatomii, fizjologii i patologii z elementami pierwszej pomocy
 • Zarys psychologii, pedagogiki i socjologii w ochronie zdrowia
 • Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia
 • Język obcy zawodowy w opiece nad dzieckiem
 • Język migowy
 • Teoretyczne podstawy pielęgnowania i wychowania dziecka

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

 • Pielęgnacja i wychowanie dziecka
 • Opieka nad dzieckiem
 • Komputerowe wspomaganie pracy opiekunki dziecięcej

Praktyka zawodowa(4 tyg):

- Oddziały szpitalne dziecięce,

- Przedszkola z oddziałami integracyjnymi


 

 

Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem