Technik AdministracjiSzkoła jest w trakcie likwidacji, nie prowadzimy naboru.

Technik Administracji   


Cykl kształcenia:
Nauka trwa 2 lata (4 semestry).
Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym, dwa razy w miesiącu w soboty i niedziele.
Nauka kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe po którym Słuchacz uzyskuje Tytuł Technika Administracji

 

Program nauczania

 1. Podstawy przedsiębiorczości
 2. Język obcy w administracji
 3. Działalność gospodarcza w jednostce organizacyjnej
 4. Podstawy prawa cywilnego
 5. Podstawy prawa pracy
 6. Podstawy prawa administracyjnego
 7. Podstawy finansów publicznych
 8. Wykonywanie pracy biurowej
 9. Postępowanie w administracji

  Zadania i czynności:

  Organizuje i gromadzi informację, dokumentację oraz prowadzi wewnętrzną koordynację działalności jednostek organizacyjnych. Organizuje przepływ informacji pomiędzy różnymi jednostkami instytucji w celu udzielania pomocy kierownikom i innemu personelowi. Sporządza protokoły i sprawozdania z posiedzeń i zebrań, kontroluje i porządkuje akta prawne i dokumenty. Prowadzi korespondencję, redaguje pisma urzędowe, wykorzystuje nowoczesne urządzenia techniki i łączności biurowej.
  Środowisko pracy:
  Praca technika administracji odbywa się w pomieszczeniach biurowych w warunkach normalnych.

  Wymagania wobec ucznia:
 • Koordynacja wzrokowo-ruchowa
 • pamięć wzrokowa
 • rzetelność
 • odpowiedzialność
 • zamiłowanie do ładu i porządku na stanowisku pracy
 • komunikatywność
 • kultura osobista

Możliwości zatrudnienia:
Technik administracji może pracować w administracji rządowej, jednostkach samorządu terytorialnego, jednostkach organizacyjnych gmin, przedsiębiorstwach, organizacjach społecznych i zakładach usługowych.

Perspektywa
Jest to zawód z dużą przyszłością. Po wejściu Polski do Unii Europejskiej rośnie (i będzie rosło) zapotrzebowanie na wykwalifikowaną kadrę urzędniczą. Absolwenci znajdują zatrudnienie w urzędach administracji państwowej i samorządowej wszystkich szczebli, a także w firmach, gdzie potrzebni są pracownicy umiejący poruszać się wśród zawiłości związanych z załatwianiem spraw w urzędach.

Zajęcia zawodowe:
Uczniowie kształcą się w znajomości prawa (w tym prowadzone są warsztaty z zakresu prawa humanitarnego - praw, wolności i obowiązków człowieka i obywatela), gospodarki, techniki biurowej (z wykorzystaniem do pracy komputera), organizacji pracy biurowej, języka obcego, rachunkowości, socjologii i psychologii społecznej. 
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem