BHP

środa, 8 Lipiec 2020
                                              

BHP

Szkoła jest w trakcie likwidacji, nie prowadzimy naboru.

Szkolny plan nauczania

powstał na podstawie przykładowego programu nauczania zamieszczonego na stronie internetowej Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej - http://www.koweziu.edu.pl


Typ szkoły: szkoła policealna dla dorosłych /zaoczna/, 1,5 - letni okres nauczania

Zawód: Technik bezpieczeństwa i higieny pracy
symbol: 325509


Podbudowa programowa: szkoły dające wykształcenie średnie
Kwalifikacja: Z.13.Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy

Nauka kończy się egzaminem potwierdzający kwalifikacje zawodowe, po którego zdaniu Słuchacz otrzymuje Tytuł Technika Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2004 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy osoba posiadająca tytuł Technika BHP może zostać zatrudniona na stanowisku Inspektora Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.

Każdy Pracodawca zgodnie z Kodeksem Pracy musi zapewnić swoim Pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy, a co za tym idzie posiadać odpowiednią wiedzę, którą po ukończeniu kierunku BHP będziesz posiadał Ty Drogi Słuchaczu!

Charakterystyka zawodu:

Technik Bezpieczeństwa i Higieny Pracy sporządza bieżącą oraz okresową analizę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy uwzględniając obowiązujące przepisy i normy, ustala zgodność oddanych do użytku obiektów z wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz z dokumentacją projektową, identyfikuje zagrożenia i redukuje ryzyko zawodowe, ustala przyczyny i okoliczności wypadków, sporządza dokumentację powypadkową, a także przeprowadza szkolenia wstępne dla pracowników.

 

Możliwość zatrudnienia i stanowiska pracy Absolwenta:

Absolwenci Szkoły Policealnej  po ukończeniu kierunku Bezpieczeństwo i Higiena Pracy mogą być zatrudnieni we wszystkich przedsiębiorstwach, instytucjach i zakładach pracy, bowiem przepisy Kodeksu Pracy nakładają na każdego Pracodawcę obowiązek zachowania właściwych warunków bhp. Absolwent może również prowadzić własną działalność gospodarczą w tym zakresie.

 

Opis kształcenia:

Kształcenie w zawodzie Technik Bezpieczeństwa i Higieny pracy ma na celu przygotowanie do:

 

  • właściwego oceniania i kontrolowania stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy;
  • umiejętnego rozwiązywania problemów organizacyjnych i technicznych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy;
  • prowadzenia doradztwa w zakresie obowiązujących przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;
  • oceniania ryzyka zawodowego powodowanego przez czynniki fizyczne, chemiczne lub biologiczne występujące w środowisku pracy, jak również określania sposobów ich eliminowania bądź ograniczania;
  • prowadzenia szkoleń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
  • prowadzenia działalności gospodarczej.L.p. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne sem. I sem. II sem. III
1. Podstawy prawa pracy  20  20  
2. Techniczne bezpieczeństwo pracy    25  40
3. Ergonomia w procesie pracy  20  25  
4. Zagrożenia w środowisku pracy  35  40  
5. Język obcy zawodowy w bezpieczeństwie i higienie pracy      30
6. Ocena ryzyka zawodowego  30  20  30
7. Ustalanie przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych  30    30
8. Zarządzanie systemami bezpieczeństwa i higieny pracy  30  55  30
9. podstawy przedsiębiorczości*      20

 

*prowadzone tylko dla słuchaczy, którzy na wcześniejszym etapie edukacyjnym nie realizowali tego przedmiotu

Praktyki zawodowe: 4 tygodnie = 160 godzin

Egzamin potwierdzający pierwszą kwalifikację (Z.13.) odbywa się pod koniec trzeciego semestru.

Program  nauczania obejmuje następujące działy programowe:
1. Podstawy prawa pracy
1.1. Prawna ochrona pracy
1.2. Prawo z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy

2. Techniczne bezpieczeństwo pracy
2.1. Podstawy techniki
2.2. Obiekty techniczne
2.3. Prace szczególnie niebezpieczne

3. Ergonomia w procesie pracy
3.1. Ergonomia jej istota, rozwój i znaczenie
3.2. Psychofizyczne aspekty procesu pracy
3.3. Określanie wymagań dla stanowisk pracy

4. Zagrożenia w środowisku pracy
4.1. Identyfikacja czynników szkodliwych, uciążliwych i niebezpiecznych dla zdrowia
4.2. Analiza zagrożeń w procesach pracy
4.3. Badania i pomiary czynników występujących w procesach pracy

5. Język obcy zawodowy w bezpieczeństwie i higienie pracy
5.1. Porozumiewanie się oraz prowadzenie szkoleń w języku obcym
5.2. Struktury leksykalno – gramatyczne w typowych sytuacjach zawodowych

6. Ocena ryzyka zawodowego
6.1. Ocena czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych i niebezpiecznych
6.2. Ocena ryzyka związanego z zagrożeniami zawodowymi występującymi w procesach pracy

7. Ustalanie przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy odraz chorób zawodowych
7.1. Regulacje prawne dotyczące wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych
7.2. Postępowanie powypadkowe
7.3. Postępowanie w sprawach chorób zawodowych

8. Zarządzanie systemami bezpieczeństwa i higieny pracy
8.1. Wdrażanie i funkcjonowanie bezpieczeństwa pracy
8.2. Prowadzenie działalności gospodarczej z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy
8.3. Świadczenie usług i prowadzenie szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy

9. Praktyki zawodowe

 

 
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem